Mas Malindo Education Info (Pendidikan)

Info Edukasi Mas Malindo

SD N Wonoplumbon 02 Mijen Semarang
SMP N 23 Semarang
SMA N 8 Semarang
Universitas Dian Nuswantoro Semarang